دستگاه لیزر خانگی و نحوه عملکرد آن ها

دستگاه لیزر خانگی

دستگاه لیزر خانگی و نحوه عملکرد آن ها

دستگاه لیزر خانگی:یکی از روش های مناسب برای حذف موهای زائد بدن

لیزر بدن در محل وجود این موها است. لیزر به دو طریق صورت می گیرد:
1- لیزر موهای زائد در کلینیک
2- دستگاه لیزر خانگی موهای زائد

لیزر خانگی، به کمک دستگاه هایی صورت می گیرد که این امکان هر فراهم می کند

به راحتی در منزل خود بتوانید موهای زائد بدن خود را حذف کنید.

دستگاه های لیزر خانگی به کمک پالس های نوری خود، فولیکول موهای زائد را از بین برده

و سبب حذف موهای زائد می شود. توجه داشته باشید که از یک لیزر خانگی نمی توان

برای تمام قسمت های بدن استفاده نمود زیرا پالس های نوری دستگاه برای قسمت ذکر شده در راهنمای دفترچه مضر نیستند و

لی ممکن است برای سایر قسمت های بدن مضر باشند به همین باید

دلیل متناسب با آن چه در دفترچه راهنمای این دستگاه ها ذکر شده است، عمل شود.

مقایسه دستگاه لیزر خانگی با انواع کلینیکی

سوالی که ممکن است پیش بیاید اینست که آیا بین لیزر خانگی با انواع کلینیکی تفاوتی هم وجود دارد؟

با دانستن وجه تمایز بین این دو نوع لیزر، بهتر می توانید در انتخاب نوع لیزر، تصمیم گیری نمایید:

1- از انجایی که قرار است توسط خود فرد در منزل استفاده شود، به همین دلیل به گونه ای طراح شده اند که خطر کمتری نسبت به انواع کلینیکی دارند.

2- از یک دستگاه لیزر می توان برای تمام قسمت های بدن بجز موارد ذکر شده

در دفترچه راهنما (اطراف چشم، بر روی خال و …) استفاده نمود زیرا ممکن است

برای این نواحی خطرناک باشد. یک دستگاه آی پی ال خانگی، به راحتی با عوض نمودن عدسی موجود در ان ،

می تواند به جای چند دستگاه لیزر کارایی داشته باشد.

3- دستگاه آی پی ال خانگی در واقع لیزر نیست بلکه همان گونه که گفته ایم،

از پالس نوری استفاده می کند لذا میزان کارایی آن کمتر است

و ضعیف تر عمل می نماید به حدی که حتی برخی از پزشکان معتقدند که

دستگاه آی پی ال خانگی تنها موها را به حالت خواب برده و سبب رشد کند ان ها می شود.

4- از انجایی که دستگاه های لیزر خانگی ضعیف تر هستند به همین دلیل برای از بین بردن موهای زائد، دوره درمانی طولانی تر از لیزرهای کلینیکی است.

لذا افرادی که پوست تیره دارند باید در استفاده از لیزر خانگی دقت بیشتری داشته تا به نتیجه مطلوبی برسند.

ژینا کالا
ارسال دیدگاه